Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nycklar till texten

Skapad 2020-01-08 10:51 i Floby Skola Falköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det finns många fördelar med att bli duktig på att läsa och förstå texter. Den största fördelen är naturligtvis att det blir mycket roligare att läsa och att du får ut mer av det du läser. För den som blir en god läsare öppnar sig nya världar. Det blir även lättare att diskutera det du läser med andra samt ger dig bättre förutsättningar att själv skriva.

Innehåll

Området innefattar flera uppgifter kopplade till sakprosa och skönlitteratur.

Uppgifter

 • Alla uppgifter inom området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Nycklar till texten

E
C
A
Specifikt för slutuppgiften
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven läser med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktioner. Genom att, på ett enkelt sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven läser med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktioner. Genom att, på ett utvecklat sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven läser med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktioner. Genom att, på ett välutvecklat sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: