Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

programmering och kodning åk 6

Skapad 2020-01-08 10:53 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Med Scratch kan du programmera dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer – och dela dina projekt med andra i onlinegemenskapen. Scratch hjälper ungdomar att lära sig tänka kreativt, resonera systematiskt och att samarbeta – viktiga förmågor för livet i 21 århundradet. Vi kommer även att läsa och arbeta med enkla maskiner.

Innehåll

Planering för teknik år 6

 

Arbetssätt:

Du kommer att arbeta med programmering och blockkodning med programmet Scratch.

Du kommer att få skapa ett konto på Scratch så att du kan spara ditt skapande.

Du kommer att programmera dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer.

Du kommer att arbeta med ett läsförståelsehäfte om enkla maskiner. Vi läser, diskutera och svarar på instuderingsfrågor om innehållet.

 

Instruktion till Scratch:

·        Sprajt (figur): Vilken valde du? Varför? Namn?

·        Bakgrund: Syfte med bakgrunden?

·        Mål: Vad är målet med din/ditt Scratch video/spel?

·        Replik: Planera vad din Sprajt ska säga/ropa när den kommer fram eller når sitt mål.

·        Ljud: Vilket ljud valde ni och varför?

·        Slutsats: Hur blev det? Blev det som du tänkt dig?

 

Centralt innehåll:

Mål:

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
 •  Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: