👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar

Skapad 2020-01-08 10:58 i Drottningdals skola Norrtälje
Vinterfåglar
Grundskola 1 – 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Sveriges vanligast vinterfåglar. Vilket utseende är typiskt för dessa fåglar och vilket läte kännetecknar dem? Vilken föda livnär de sig på och hur ser deras levnadsmiljö ut? Vad kan vi människor göra för att underlätta fåglarnas tillvaro under vintern?

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

 • Du ska praktiskt och teoretiskt få arbeta med några av de vinterfåglar som lever i Sverige. 
 • Du ska kunna namnge några av dessa fåglar.
 • Du ska känna igen deras läten,
 • Deras föda och levnadsmiljö.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ser filmer om vinterfåglar.
 • Vi läser olika texter tillsammans och söker fakta på internet.
 • Vi lyssnar på fåglarnas läten. 
 • Vi skriver kortare faktatexter och ritar/målar fåglar.

Vad kommer att bedömas?

 • Genom att delta i samtal, ställa frågor och framföra egna erfarenheter visar du att du har tagit till dig kunskap. 
 • Du kan känna igen och namnge de fåglar vi arbetat med.
 • Din skrivna faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3