Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarslöjd

Skapad 2020-01-08 11:04 i Drottningdals skola Norrtälje
En pedagogisk planering i ämnet slöjd. Eleverna ska få se en utställning av olika konstverk gjorda i tekniken luffarslöjd/trådslöjd, där de får tolka ett alster. Utställningen ger även eleverna en bild av vad man kan skapa av ståltråd. Eleverna kommer även få testa på att göra enklare trådslöjdsarbeten som vispar och krokar.
Grundskola 6 Slöjd

Luffarslöjd även kallat trådslöjd, trådarbete eller trådtjack är en benämning på en form av metallslöjd där olika dimensioner av metalltrådar böjs, bockas, tvinnas och surras samman till olika föremål såsom brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar, vispar, med mera.

Slöjdarten har fått sitt namn från den tid då många s.k. luffare vandrade runt och sålde föremål som de själva tillverkat med hjälp av några enkla tänger och järntråd.

Eleverna ska få testa på att arbeta med den här tekniken. Ståltråd är ett förhållandevis lättarbetat och billigt material som syftar till att utveckla elevernas förståelse för metallers formbarhet och formmöjligheter.

 

Eleverna ska även få se en utställning av olika konsthantverk gjorda i ståltråd, där de får tolka ett alster. Utställningen ger även eleverna en vidare bild av vad man kan skapa av ståltråd som även kan inspirera dem till att själva vidareutforska materialet och tekniken. 

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Metallslöjd

Elevgrupp

Eleverna i åk 6

 

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

Kunna följa en beskrivning både på papper och på film.

Kunna skapa enklare trådslöjdsföremål.

Använda lämpliga verktyg på rätt sätt.

Känna till begrepp kopplade till arbetsområdet.

Dokumentera och värdera ditt arbete.

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

 

Detta skall vi göra i skolan:

 

Vi skall se filmer på hur man tillverkar en krok. Eleverna får själva sedan tillverka en krok efter beskrivning och sedan designa en egen. Samt en Visp efter arbetsbeskrivning.

Efter varje lektionstillfälle skall eleverna dokumentera och värdera sitt arbete.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Hur du tolkar ett konsthantverks uttryck.

Hur du tar till dig muntliga och skriftliga beskrivningar.

Hur du arbetar under lektionerna när du tillverkar ditt namn, dina krokar och din visp i metalltråd.

Hur du dokumenterar och värderar ditt arbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: