Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Solen

Skapad 2020-01-08 11:05 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Skogen.

Innehåll

Område, läroplansmål: Skogen. Naturvetenskap. 

 

Varför har ni valt detta område? Vi ser ett stort intresse för att gå till skogen i barngruppen. Vi tycker att det är roligt, och att det tillför mycket gruppgemenskap. Vi ser också att samarbetet ökar, och att leken förändras jämfört med när vi är på gården eller inne.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? Hela gruppen men olika nivå beroende på vart barnet befinner sig. 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? Ökad förståelse för naturens skiftningar. Ökad förståelse för vår påverkan i naturen.  Ökad gemenskap i gruppen. 

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

Vi delar oss i mindre grupper för att öka chanserna för delaktighet och talutrymme. Vi är lyhörda för vad barnen visar intresse för. 

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Vi planerar att skapa en naturruta eller plats där vi kan följa vad som händer i naturen med årstidernas skiftningar. Kanske myrstacken som vi redan har följt ett tag.

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Vi kommer att ta in naturmaterial. Vi kommer att låta barnen fotografera i skogen, och använda bilderna till skapande på förskolan. Vårt digitala mikroskop kan tillföra ytterligare en dimension till utforskandet av skogen och naturen.

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Vi planerar att gå till skogen åtminstone en gång i veckan med gruppen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: