Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2020-01-08 11:09 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vi jobbar med både punkter och linjer i koordinatsystem, proportionella samband och lägesmått som typvärde, median och medelvärde.

Innehåll

Syfte:
När du har jobbat med kapitel 4 ska du kunna:
- beskriva vad ett koordinatsystem är 
- avläsa och skriva koordinater för punkter
- rita koordinatsystem och sätta ut punkter
- läsa av och rita diagram med proportionella samband
- lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Undervisningens innehåll:
- genomgångar
- gruppaktiviteter
- lektionsarbete
- läxor

Bedömningsuppgifter:
- skriftligt prov
- problemlösningsuppgift

Sidor i boken:
MatteBorgen 6A kapitel 4 s. 98-123

Uppgifter

 • Veckoplanering

 • Prov matematik kapitel 4 - koordinatsystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: