Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-01-08 11:12 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer att arbeta med vatten och luft där vi ska lära in fakta om ämnet för att sedan ta med den för att kunna utföra, dokumentera och utvärdera olika experiment där vatten och luft ingår.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att läsa texten Vatten och luft ur boken Koll på NO åk 4 på sidorna 62-77. Därefter ska du arbeta med frågorna från det kopieringsmaterial som tillhör boken.

När det arbetet är klart ska du utföra fyra experiment som du ska dokumentera och fundera över varför det blir det resultat som du får. Det är två experiment som handlar om luft och två som handlar om vatten.

Du ska också lära dig om vattnets kretslopp och kunna rita en bild över hur det fungerar ute i naturen.

 

Mål 

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Utvärdering

Med hjälp av ett test kommer du att få besvara frågor som handlar om de mål som jag skrivit här ovanför. Det testet kommer du att få svara på via Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: