Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2020-01-08 11:15 i Stora Skedvi skola Säter
Bygga broar
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att jobba med flera av teknikmålen genom att lära oss hur man bygger hållbara broar. Vi skall även göra skisser, ritningar samt bygga broar i olika material och lära oss hur broar är konstruerade. VI kommer även skriva faktatexter och presentera vårt arbete inför klasskamraterna.

Innehåll

Arbetssätt

Du ska få söka och läsa faktatexter, diskutera, titta på film och bilder om hur några olika broar är uppbyggda och utformade.

Du ska få göra en skiss samt konstruera en bro där du tillämpar olika tekniker och material för att bygga stabilt.

Du ska även få skriva en faktatext till din bro.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Göra dokumentationer och skisser av en bro
 • Genomföra en enkel konstruktion av en bro genom att pröva och ompröva dina idéer.

Detta bedöms

Jag kommer att bedöma:

 • Dina dokumentationer och skisser
 • Din/er modell, hur väl du har konstruerat och byggt en bro. 
 • Hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig inom ämnet teknik och brobygge.

Undervisning

 • Genomgång och presentation över hur olika broar är konstruerade.
 • Göra skisser och en ritning på en bro.
 • Tillverka en bro av olika material.
 • Skriva faktatext till din bro.
 • Presentera ditt arbete för klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: