Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från förnuft till känsla

Skapad 2020-01-08 11:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi ska arbeta med litteraturhistoria från upplysningen till romantiken. Ni ska skriva en argumenterande text och hålla ett tal

Matriser

Sve
Från förnuft till känsla - argumentation

Argumenternade text

E
C
Tes
Du presenterar en tes och kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du presenterar en tes som du konsekvent håller dig till och kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du presenterar en tes som du konsekvent håller dig till och kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Argumentation
Du har välgrundade argument som stärker tesen.
Du har välgrundade argument som stärker tesen.
Du har välgrundade argument som stärker tesen. Dessutom kan du på relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Disposition
Dispositionen är tydlig och det finns en röd tråd i texten. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations situation.
Texten är väl disponerad och sammanhängande argumentation dvs en balans i textens olika delar som kan ge nytt perspektiv på det lästa. Dessutom ska du resonera och dra slutsatser utifrån ditt resonemang.
Texten är en väldisponerad och sammanhängande argumentation. Texten ska även ge belysande exempel och kunna ge nya och vidgande perspektiv på ämnet. Dessutom ska du dra välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån ditt resonemang.
Språk
Vid citat och referat ska skriftspråkets normer för språkriktighet följas. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Sve
Argumenterande tal

E
C
A
Tes
Innehållet är anpassat till uppgiften – en tydlig tes med relevanta argument
Innehållet är välanpassat till uppgiften
Du visar prov på analytisk förmåga när du talar.
Framförandre
Du framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna
Du framträder nyanserat med en viss säkerhet och har god kontakt med åhörarna
Du visar säkerhet i din framställning och har mycket god kontakt med åhörarna
Språk och stil
Språk och stil är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikation- situation
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikation- situation
Språket är ledigt, varierat och välformulerat
Disposition inledning/ avslutning
Dispositionen är tydlig och det finns en röd tråd i framträdandet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Hanterar manus och hjälpmedel så att informationen går fram.
Du är relativt oberoende av manus och använder hjälpmedel som stödjer presentationen
Du visar viss originalitet i behandlingen av ämnet. Hjälpmedlet är väl integrerat i presentationen.
Tiden
Tiden hålls på ett godtagbart sätt.
Tiden hålls väl
Tiden utnyttjas väl till syftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: