Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora Björn VT20

Skapad 2020-01-08 11:19 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
En grovplanering kring det vi ska göra på grupptillfällena vt20 med barn födda 2014

Innehåll

Vi startar upp terminen med en samling där vi välkomnar barnen tillbaka efter lovet, berättar lite kort om vad vi ska göra på grupptillfällena. Vi fortsätter sen med några lekar som uppvärmning, kims lek, skicka runt bollen "vad heter du leken". Om tid finns på slutet så målar vi fritt.

 

-Promenad till skolgården

-Skolförberedande arbetsblad

-Språklek i skogen (leka och lära språk ute förskola)

-Naturmatte

-Måla och skapa med olika tekniker

-Hinderbana i lekhallen

-Dans och rörelselekar

-Bio på Solrosen

-Övningar och lekar som tränar finmotorik, arbetsblad, klippa kollage

-Spela spel tex ljudmemory

-Om möjlighet finns så finns det med i planeringen en utflykt till Uppsala likt förra VT

 

Under terminens gång kommer fokus gå mer mot skolförberedande, tex promenader till skolgården mm för att barnen ska få en trygg övergång

 

Barnen i denna grupp kommer även få gå på rörelse ute på gården en gång i veckan samt vissa tillfällen för bad.

 

Vi har en flexibel inställning och anpassar/utvecklar grupptillfällena utifrån barnens behov och intresse

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: