👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media

Skapad 2020-01-08 11:19 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer arbeta med media på olika sätt. Många menar att en demokrati inte kan fungera utan fria medier. Medierna garanterar dels en möjlighet för människor att komma till tals, hitta information och underhållning men också en möjlighet att hålla sig informerad om vad som händer i världen. Media har stor påverkan på våra liv och på samhället i stort.

Innehåll

Vad?

Vi kommer träna våra förmågot att tala, lyssna, skriva och läsa på engelska.

 

Hur?

I detta avsnitt kommer vi till viss del att arbeta med material i boken. Textbook s.-10-15, 20-21 och 30-32 där finns också nya ord och fraser vi kommer att träna på bla i form av läxor. I Workbook kommer vi arbeta med ett urval av uppifter som passar till de texter vi möter. 

Vi kommer också använda oss av externt material så som programmet News reel på ur.se samt autentiska exempel på insändare i tidningar och reklam.

Sist men inte minst kommer vi titta på ett avsnitt av serien Black mirror som problematiserar vår användning av sociala medier.

 

När?

Avsnittet kommer examineras på olika sätt

 • Brev och svar på brev, lämnas in 30/1
 • Läs- och hörförståelse prov, 13/2
 • Inspelnig av News show, lämnas in 14/2
 • Argumenterande text, lämnas in den 19/3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9