Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 - Comida y bebida

Skapad 2020-01-08 11:22 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Eleverna lär sig att beställa mat och dryck på en restaurang och att köpa glass. De lär sig lite om matkulturen i de spansktalande länderna.

Innehåll

Arbetsområde:

Comida y bebida (mat och dryck)

 

Arbetssätt:

Vi arbetar med texter och övningar från Colores 7, kapitel 4. Eleverna övar på situationer som kan uppstå i verkligheten som att gå på en restaurang, beställa mat och fråga om notan. Eleverna lär sig att prata om mat och berätta om sin favoritmaträtt. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla såväl sin kommunikativa förmåga som sina strategier för att förstå och göra sig förstådda. 

 

Material:

Läroboken Colores 7 samt extramaterial från lärare

 

Bedömning:

Inlämningsuppgifter, kapiteltest och arbete på lektionstid. 

 

Syfte:

Förstå innehållet i talat språk och texter där man går på en restaurang, hur man beställer mat från en meny och hur man ber om notan.  Kunna köpa glass och lära sig lita om matkulturen i den spansktalande länderna. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska 7 - Comida y bebida

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar och ställer frågor om vad man tycker om för mat, och där fraser används på restaurang. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar och ställer frågor om vad man tycker om och där fraser används på restaurang. Du kan välja och använda strategier för läsning
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar och ställer frågor om vad man tycker om och där fraser används på restaurang. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man pratar om mat, och äter ute. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man pratar om mat, och äter ute. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man pratar om mat, och äter ute. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Skriva
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om vad du tycker om för mat, och om att äta ute. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du berättar om vad du tycker om för mat, och om att äta ute. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om vad du tycker om för mat, och om att äta ute. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Prata
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du berättar vad du tycker om, och använder fraser som passar när man äter ute. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du berättar vad du tycker om, och använder fraser som passar när man äter ute Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du berättar vad du tycker om, och använder fraser som passar när man äter ute. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Kulturella företeelser
Du kan i enkel form kommentera hur man äter i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan i enkel form kommentera hur man äter i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera hur man äter i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: