Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2020-01-08 11:32 i Maja Beskowskolan Umeå
Arbetsområde om Antiken - Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Romarriket- från början till slut.

Innehåll

Vad du ska kunna redogöra för och resonera kring:

* orsaker till att Rom kunde växa till ett stort imperium 

* människors olika levnadsvillkor (kvinnor, män, barn, armén, slavar m.fl.) 

* hur människorna på den här tiden levde och vad de gjorde (arbete, fritid, nöje, kultur etc.) 

* hur Romarriket styrdes från början som en republik och orsaker till att det senare blev ett kejsardöme (politik/styrelseskick) 

* det romerska arvet - hur Rom har påverkat det samhälle vi lever i idag (rättssystem, politik, latin, religion, byggnadskonst, kalendern etc.) 

* likheter och skillnader med dåtidens Rom och det samhälle du lever i idag

* viktiga personer från denna tid - Julius Caesar, Kejsar Augustus, Kleopatra 

* viktiga platser från denna tid - Rom, Kartago, Konstantinopel, Colosseum, Medelhavet

* religionen i Romarriket och orsaker som låg bakom att Europa blev kristet 

* orsaker och konsekvenser av Romarrikets fall 

 

 

 

Viktiga begrepp:

Varje gång vi läser om ett nytt område i SO stöter du på en hel den nya ord och begrepp. Dessa är viktig att lära sig och förstå samt att använda sig av när man pratar och skriver. Här har du en lista på en några av de orden som vi kommer att stöta på inom detta arbetsområde: 

 • senat
 • republik
 • kejsardöme
 • imperium
 • slavar
 • diktator
 • gladiator
 • ”Pax romana”
 • ”Bröd och skådespel”
 • stadsstat
 • provins
 • latin
 • medborgare
 • kristendom
 • armé
 • rösträtt
 • amfiteater
 • Julius Caesar
 • Kleopatra
 • Kejsar Augustus
 • akvedukt
 • kultur
 • pater familias
 • Rom
 • Kartago
 • Gallien
 • Västrom
 • Östrom
 • Konstantinopel
 • Colosseum

Avsnitt 3

Bedömning:

* skriftligt prov

Uppgifter

 • Powerpoint

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Romarriket

Romarriket

E
C
A
Provet
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Provet, dagboken, brevet
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Dagboken, brevet
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Provets sista två frågor
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Källor
Uppgiften om Gajus Plinius, samt reflektioner efter Asterixfilmen
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Alla delmoment
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: