Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A kap.1 och 2 år 4

Skapad 2020-01-08 11:37 i Lingenässkolan Kristianstad
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A
Grundskola 4 Matematik
Varför ska man kunna matte? För matte finns överallt! Matte behöver man kunna hela livet. För att betala räkningar, jobba, handla m.m. Men även som barn behöver man kunna fundera över om jag ha råd med det jag önskar. Hur mycket pengar fattas? Det är roligt med matte. Att mäta på olika sätt, att bygga geometriska figurer, upptäcka mönster m.m. Att kunna fundera, klura och prata matte med sina kompisar är viktigt och roligt. Att lösa lurigheter tillsammans. Men då måste man också kunna prata matte, använda ord och begrepp som andra förstår. Man måste kunna beskriva och förklara vad man menar så att de andra förstår. Då blir matte roligt och spännande!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga i att;

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem

 

Hur kommer vi kunna bedöma?;

Vi kommer lyssna på dig när du samtalar.

Du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.

Vi kommer titta på hur du löser problem.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta både enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att få arbeta i matteboken.

Du kommer att få arbeta med konkreta material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4

Matematik år 4

Matte, Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du känner igen några matematiska begrepp och lägesord. Ex före, efter, bakom, lika många, flera än, färre än.
Du kan begreppen dubbelt och hälften, udda och jämnt
Du förstår och kan beskriva hur flera olika begrepp hör ihop. Ex sambandet addition och subtraktion
Taluppfattning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du förstår talets värde, ental, tiotal , hundratal
Du förstår talets värde, ental, tiotal, hundratal, tusental
Addition och subtraktion
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Du förstår likhetstecknets betydelse
Multiplikation och Division
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du förstår att multiplikation är upprepad addition
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division
Du kan göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Ex 2x300 = 600
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan välja räknesätt och förklara med siffror, ord eller bild hur du har tänkt
Du förstår att det finns olika sätt att lösa ett problem.
Du kan se om dina resultat är rimliga
Mönster och samband
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan upptäcka enkla mönster i talföljder. Du kan fortsätta på en enkel talföljd.
Du kan göra en enkel talföljd.
Mätning/tid
Du förstår begreppen dag, vecka, månad, år och årstider.
Du kan ange tiden analogt.
Du kan ange tiden digitalt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: