Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en dikt

Skapad 2020-01-08 11:44 i Österänggymnasiet Kristianstad
Grundskola 6 Modersmål
Du kommer att jobba med olika typer av texter, under vecka 3-6.

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

Efter avslutat område ska du lämna in skriftlig uppgift i form av en dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag. Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågor kring din dikt.

Uppgifter

 • beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: