Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gräv djupare!

Skapad 2020-01-08 11:49 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 2 – 3 Svenska
För att kunna ta del av texter och själv skriva texter på ett djupare och mer uttrycksfullt sätt skall vi nu tillsammans gräva oss djupare ner i språket som uttryckssätt och uttrycksform.

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbete är att kunna uttrycka sig mer utförligt, både muntligt och skriftligt samt kunna ta del av och ge uttryck för olika texters innehåll.

Mål

Efter avslutat arbetsområde skall du;

 • Bli bättre på att skriva och få dina läsare att få mer kunskaper om det du skriver om
 • Beskriva en sak eller föremål med fler ord och begrepp
 • Kunna förklara innehåll i olika texter och textstycken genom att "läsa mellan raderna" i vissa utvalda texter eller fraser

Undervisning

Vi kommer att ta oss an stora delar av detta arbetsområde tillsammans och kommer att genomföra många övningar i på eller grupp för att sedan delge varandra våra tankar och kunskaper i helklass.

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde skall du ha startat upp en skrivprocess och kunna delge dina tankar kring hur man tillexempel kan beskriva ett föremål mer ingående.

Jag vill att;

 • Du är aktiv på lektionerna
 • Att du delger dina tankar och idéer
 • Att provar att uttrycka dig "målande" både muntligt och skriftligt

Dokumentation

Dokumentation av arbetet sker kontinuerligt och redovisas via Unikum både under och vid terminsslut vårterminen 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: