Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Yrken och arbetsliv 2020

Skapad 2020-01-08 12:02 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med yrken och arbetsliv.

Innehåll

Vad?

Vi ska studera arbetslivet i Sverige och olika slags yrken. Vi använder Lunis och Rivstart. 

Varför? 

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva. 

Hur?

Vi lyssnar på berättelser, information, nyheter och samtal.

Vi läser berättande texter och faktatexter. Vi studerar statistik.

Vi talar och samtalar om ämnet och övar på uttal.

Vi skriver olika texttyper, till exempel personligt brev och faktatext. Du skriver om egna erfarenheter och åsikter.

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik.

Vi varierar arbetssätt och med vem/vilka vi arbetar. 

Du kommer med förslag och önskemål på saker som du vill göra eller lära dig mer om. 

Bedömning

Du kommer att göra prov i läs- och hörförståelse och du får skriva en text i klassrummet.

Jag bedömer din muntliga förmåga under lektionstid. 

Du bedömer själv dina förmågor i Unikum (Självskattning). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
  SFI  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: