Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2020-01-08 12:10 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området Antikens Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
''Redan de gamla grekerna'' är ett uttryck som bland annat används för att visa att något har skett under en lång tid. Under Antiken uppkom mycket av det vi faktiskt har kvar än idag när det gäller bland annat vetenskap, politik och kultur. Grekernas kunskaper spreds så småningom över medelhavet och inspirerade bl.a. romarna som tog över inte bara de grekiska gudarna utan även byggnadskonsten och så småningom ockuperade de även de olika grekiska stadsstaterna och härskade över hela Medelhavsområdet och i stora delar av Europa. (förutom den lilla byn som bestod av envetna galler förstås...)

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 

Vi kommer fram till vecka 11 arbeta med de historiska epokerna forntiden och Antiken med fokus på antikens Grekland och Romarriket.

 

Vi kommer undersöka vad som hände, hur de levde samt söka spår av dessa kulturer i vår tid. Många av de idéer som vi bygger vårt samhälle på kom till under antiken, t.ex. demokratin, naturvetenskapen, rättssystemet etc.
Vi kommer även att diskutera levnadsförhållanden för de olika grupperna under antiken och jämföra dem med nutiden.
 

 

 

 

 Hur visar jag vad jag har lärt mig?

 

·         Tre bedömningstillfällen med samma frågor som handlar om hur samhället och människans förutsättningar utvecklats.

 

·         Begreppsförhör på begreppen från listan (längst ner i dokumentet).

 

 

 

 Mål för arbetet: 

 

* förstå varför Grekland kallas för Europas vagga och ha insikt om vilken betydelse Antiken och dess idéer har för hur världen ser ut och fungerar idag. 

 

* förstå hur människors liv påverkas av kön, social och kulturell bakgrund

 

* ha kännedom om vardagslivet för olika samhällsgrupper under antiken. 

 

* känna till viktiga gestalter som verkade under forntiden och antiken, t.ex. Kleopatra, Sokrates, Aristoteles, Alexander den store, Julius Ceasar. 

 

* kännedom om vardagslivet för olika samhällsgrupper under antiken. 

 

* kännedom om det kulturella arv som vi fått från antiken: t.ex. idrott, matematik, politik och teater etc. 

 

 

 

Litteratur 

 

*  häfte från boken SOS historia - se sidhänvisningarna som görs i schemat för att veta vilka sidor som är aktuella till vilken lektion.

 

* www.sli.se - korta filmer (2-3minuter) som ni ser hemma, inför en lektion, som en förberedelse (så kallat flippat klassrum). Se schemat för aktuella filmer för varje vecka. Ni har sedan tidigare ett konto på www.sli.se, men om det inte fungerar inte har så är det lätt skapa ett eget konto med era skolmailadresser. 

 

* Begreppslista (finns längst ner i detta dokument men kommer också delas ut separat)

 

Planeringsschema för 7a, b och c (Läs bara schemat för din klass)

 

Vid eventuella ändringar meddelar jag er på lektionen och via veckobrevet.

 

Planering Antiken 7a

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

2

 

 

Intro historia – vad är historia?

3

Läxa:
www.sli.se
Flodkulturer
det gamla

Egypten
3 minuter
film.

Källövning i teams

Människans äldsta historia
sidan 6-13

Högkulturernas framväxt

Sidan 14-19

 

Det gamla Egypten sidan 20-25

4
Läxa:

www.sli.se
Antiken i Grekland – introduktion.

Egypten 

Schemabryt

Gemensam bedömningsuppgift

5

Läxa:

www.sli.se

Antiken i Grekland – kvinnor o och män.

Det gamla Grekland

Sid 27-30

Grekernas gudar och myter sid 31-33

Fortsättning gudar och myter -38

6

Läxa:

www.sli.se
Antikens i Grekland:

Filosofi och vetenskap.

Antiken i Grekland – demokrati.

Antiken i Grekland – Filosofi och vetenskap.

Aten och Sparta
sidan 34

Aten och Sparta sidan 34-38

Atens guldålder

Sidan 39-45

7

Förberedelse bedömningsuppgift

Bedömningsuppgift

Genomgång bedömningsuppgift

8
Läxa:

www.sli.se

Antiken i Rom – introduktion.

 

Antiken i Rom – soldaterna och krigen.

 

Antiken i Rom – livet i Rom.

 

Antiken i Rom – familjen och synen på sexualiteten

 

Antiken i Rom – kvinna i Rom

Den romerska republiken

Sidan 48-52

Från republik till kejsardöme

Sid 53-56

Kejsartiden börjar med Augustus

Sid 57-61

Sportlov

 

 

 

10

Antiken i Rom – religion och romarrikets fall

Kristendomen i Romarriket sid 62-67

Förberedelser bedömningsuppgift

Film

11

Bedömningsuppgift

 

 

 

 

 

Planering Antiken 7b

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

2

 

 

Intro historia – vad är historia?

Källövning i teams

3

Läxa:
www.sli.se
Flodkulturer
det gamla

Egypten
3 minuter
film.

Människans äldsta historia
sidan 6-13

Högkulturernas framväxt

Sidan 14-19

 

Det gamla Egypten sidan 20-25

4
Läxa:

www.sli.se
Antiken i Grekland – introduktion.

 

Egypten

Gemensam bedömningsuppgift

Det gamla Grekland

Sid 27-30

5

Läxa:

www.sli.se

Antiken i Grekland – kvinnor o och män.

Grekernas gudar och myter sid 31-33

Fortsättning gudar och myter

Aten och Sparta
sidan 34-38

6

Läxa:

www.sli.se
Antikens i Grekland:

Filosofi och vetenskap.

Antiken i Grekland – demokrati.

Antiken i Grekland – Filosofi och vetenskap.

Aten och Sparta sidan 34-38

Atens guldålder

Sidan 39-45

Förberedelse bedömningsuppgift

7

Bedömningsuppgift

Schemabryt

Genomgång bedömningsuppgift

8
Läxa:

www.sli.se

Antiken i Rom – introduktion.

 

Antiken i Rom – soldaterna och krigen.

 

Antiken i Rom – livet i Rom.

 

Antiken i Rom – familjen och synen på sexualiteten

 

Antiken i Rom – kvinna i Rom

Den romerska republiken

Sidan 48-52

Från republik till kejsardöme

Sid 53-56

Kejsartiden börjar med Augustus

Sid 57-61

Sportlov

 

 

 

10

Antiken i Rom – religion och romarrikets fall

Kristendomen i Romarriket sid 62-67

Förberedelser bedömningsuppgift

Film

11

Bedömningsuppgift

 

 

 

 

 

Planering Antiken 7c

Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

2

 

Intro historia – vad är historia?

Källövning i teams

Människans äldsta historia
sidan 5-13

3

Läxa:
www.sli.se
Flodkulturer
det gamla

Egypten
3 minuter
film.

 Högkulturernas framväxt

Sidan 14-19

Det gamla Egypten sidan 20-25

Egypten

4
Läxa:

www.sli.se
Antiken i Grekland – introduktion.

 

Repetition + förberedelsen bedömningsuppgift

Gemensam bedömningsuppgift

 

 

Det gamla Grekland

Sid 27-30

Grekernas gudar och myter sid 31-33

5

Läxa:

www.sli.se

Antiken i Grekland – kvinnor o och män.

Fortsättning gudar och myter

Aten och Sparta
sidan 34-38

Aten och Sparta sidan 34-38

6

Läxa:

www.sli.se
Antikens i Grekland:

Filosofi och vetenskap.

Antiken i Grekland – demokrati.

Antiken i Grekland – Filosofi och vetenskap.

Atens guldålder

Sidan 39-45

Förberedelse bedömningsuppgift

Bedömningsuppgift

7

Schemabryt

Film

Genomgång bedömningsuppgift

8
Läxa:

www.sli.se

Antiken i Rom – introduktion.

 

Antiken i Rom – soldaterna och krigen.

 

Antiken i Rom – livet i Rom.

 

Antiken i Rom – familjen och synen på sexualiteten

 

Antiken i Rom – kvinna i Rom

Den romerska republiken

Sidan 48-52

Från republik till kejsardöme

Sid 53-56

Kejsartiden börjar med Augustus

Sid 57-61

Sportlov

 

 

 

10

Antiken i Rom – religion och romarrikets fall

Kristendomen i Romarriket sid 62-67

Förberedelser bedömningsuppgift

Film

11

Bedömningsuppgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga begrepp

 

Antiken – historisk tidsperiod som varade mellan 800 fvt – 500 vt.

Arkeolog – historiker som arbetar med att undersöka historiska platser och källor.

Diktator – en person som besitter hela makten.

Envåldshärskare – en person som besitter hela makten. 

Filosofi – förklarar hur världen är uppbyggd med hjälp av förnuft och det man själv ser.

Flock – flera familjer som hör ihop och lever tillsammans.

Folkstyre – ett samhälle där folket är med och styr landet/stadsstaten.

Forntiden – historisk tidsperiod som avser människans äldsta historia och fram till Antiken.

Högkultur – ett samhälle som gemensamt kan skaffa mat till en stor befolkning, ett samhälle där flera olika typer av kunskaper behövs för att driva samhället.

Jämställdhet – att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

Klan – flera flockar blir tillsammans en klan, de lever inte ihop med möts regelbundet.  De delar språk, levnadssätt etc.

Koloni – när ett land erövrar ett område från ett annat land kallas området för en koloni.

Könsroller – vilka egenskaper och uppgifter man förväntas ha beroende på om man är man eller kvinna.

Mellanöstern – område öster om Grekland, t.ex. Turkiet, Saudiarabien etc.

Myt – berättelse med religiösa inslag som sägs innehålla någon typ av sanning.

Prägla – forma, påverka, sätta sin prägel på.

Republik – ett land som inte styrs av en kung, utan har en ledare som företräder folket.

Samlare – människor som lever på att leta efter mat i naturen, t.ex. frön, ätliga växter etc.

Senat – representanter från de rika familjerna 

Stadsstat – en stad med odlingar runt osom ett eget land, där fanns det oftast en kung som bestämde, krigare som försvarade och bönder som betalade skatt.

Statsreligion – religion som är godkänd av och får ekonomisk hjälp och stöttning av staten. Ibland den enda godkända religionen i ett land.

Ståthållare – en högt uppsatt ledare inom ett kejsardöme.

Symposium – ett ställe där grekerna diskuterade och drack vin.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Orsak och konsekvens
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Historisk empati/inlevelse
Förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Jämföra tidsperioder
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Tänkbar utveckling
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begreppsförmåga
Använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: