Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och bioteknik åk 9, VT-21

Skapad 2020-01-08 12:30 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Biologi
Varför kan svarta kaniner få vita ungar? Varför har vissa fräknar och andra inte? Det ska vi ta reda på i detta arbetsområde som kallas genetik. Genetik är läran om arvet där man får lära sig hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar och hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår. Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA. Med hjälp av genteknik kan man bland annat få bakterier att tillverka mänskligt insulin. Genteknik kan användas mot en lång rad olika sjukdomar.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du ska kunna använda dig av begrepp, modeller och teorier inom genetiken. Då behöver du kunskaper om:

 • Vad begreppet genetik innebär.
 • Hur DNA-molekylen är uppbyggd och att den finns i cellkärnan.
 • Hur DNA kan reproducera sig själv och varför det är centralt för bildandet av proteiner.
 • Att alla celler i en levande organism innehåller samma DNA.
 • Hur vi våra egenskaper påverkas av arv och miljö och ge exempel på egenskaper som beror på dessa
 • Hur vanliga celler och könsceller delar sig (meios och mitos)
 • Vad som menas med dominanta och recessiva anlag
 • Hur korsningsscheman kan visa hur gener ärvs till nästa generation.
 • Att en del sjukdomar är ärftliga och beror på variationer i generna samt att det kan bli fel antal kromosomer vid befruktnigen.
 • Vad en mutation är och hur det påverkat evolutionen
 • Vad genteknik är, hur det används i dagens samhälle, vilka för och nackdelar det finns med genteknik och vilka konsekvenser detta kan få.

Varför ska vi göra det?

Du ska genom undervisningen i ämnet biologi sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

 • Att bli mer förtrogen med begrepp, modeller och teorier gällande området samt att utveckla din förmåga att använda dessa när man beskriver och förklarar samband kring ärftlighet.
 • Kunna använda dina kunskaper inom området för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör genteknik
 • Genomföra systematiska undersökningar

Hur ska vi göra det?

Vi kommer att:

 • Arbeta med arbetshäftet med övningsuppgifter.
 • Titta på film
 • Söka information i böcker och på internet samt kritiskt granska källorna
 • Samtala, diskutera, ta ställning och motivera frågor gällande genteknik i form av gruppdiskussioner och debattuppgift

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Din kunskap kommer att bedömmas utifrån:

 • Hur du väl du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier inom genetik och genteknik
 • Hur du genomför de praktiska momenten
 • Hur du söker information från olika källor och hur du motiverar källornas trovärdighet och användbarhet
 • Din förmåga att följa, förstå och delta i samtal och diskussioner som rör området
 • Ett skriftligt prov

Uppgifter

 • Genomgångsfilm Genetik 1

 • Genomgångsfilm, Genetik 2

 • Genomgångsfilm, Genetik 3

 • Genomgångsfilm, arv och miljö

 • Arbetshäfte genetik och bioteknik

 • Genomgångsfilm Genteknik 1

 • Genomgångsfilm Genteknik 2

 • Genomgångsfilm Bioteknik

Matriser

Bi
Bedömningsmatris "Genetik"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Du behöver stöd för att kunna samtala och diskutera om frågor som rör genetik och kan ännu inte skilja fakta från värderingar. Du kan ännu inte formulera ställningstagande med enkla motiveringar och inte heller beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna kan du ännu inte ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Kunskaper
Förmågan att använda modeller
Du har ännu inte kunskaper om biologiska sammanhang och visar det inte genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av modeller som handlar om ärftlighet
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av modeller som handlar om ärftlighet
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av modeller som handlar om ärftlighet
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av modeller som handlar om ärftlighet
Förmågan att använda begrepp
Du kan använda dig av få begrepp som tillhör genetiken
Du kan använda dig av några begrepp som tillhör genetiken
Du kan använda dig av lämpliga begrepp som tillhör genetiken
Du behärskar och visar på god förståelse av begrepp som tillhör genetiken
Förmåga att resonera kring ärftlighet
Du för ännu inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar inte heller då på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ärftlighet och visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Kunskaper om olika naturvetenskapliga upptäckter
Du behöver hjälp med att hitta exempel på och beskriva några upptäckter inom gentekniken som fått betydelse för människans hälsa, miljö och livsmedel.
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter inom genetiken som fått betydelse för människans hälsa, miljö och livsmedel.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter inom genetiken som fått betydelse för människans hälsa, miljö och livsmedel.
Du kan förklara och generalisera kring hur några upptäckter inom genetiken som fått betydelse för människans hälsa, miljö och livsmedel
Informationssökning och källkritik
söka information och resonera kring källornas trovärdighet och relevans
Du behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information och kan ej heller använda olika källor och föra enkla och till viss det underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss det underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du har svårt för att använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner med viss anpassning på syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner med viss anpassning på syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner med relativt god anpassning på syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner med god anpassning på syfte och målgrupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: