Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk8 - Läsprojekt 8A

Skapad 2020-01-08 12:34 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Vi läser för att få ett vidgat perspektiv på livet och på människor. Då skapas också ett mer tillåtande klimat och vi kan förebygga fördomar. Samtidigt lär vi också känna oss själva. Den här boken handlar om vänskap mellan två personer men också om fattigdom, drömmar om ett bättre liv och om tragedi. Det kommer att vara en bok som väcker många tankar och frågor som vi kommer att lyfta på olika sätt.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Nu startar vi terminens läsprojekt! Vi kommer under veckorna 2-7 läsa nobelpristagaren John Steinbecks klassiska kortroman Möss och människor. Steinbeck tilldelades nobelpriset 1962 ”för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn.”

Innehåll

Vi läser för att få ett vidgat perspektiv på livet och på människor. Då skapas också ett mer tillåtande klimat och vi kan förebygga fördomar. Samtidigt lär vi också känna oss själva. Den här boken handlar om vänskap men också om fattigdom, drömmar om ett bättre liv och den handlar om tragedi. Det kommer att vara en bok som väcker många tankar och frågor som vi kommer att lyfta på olika sätt.

 Varje vecka kommer ni ha följande läsläxa till tisdag:

v. 2  Vi börjar!

v. 3  Du har läst Kapitel 1

v. 4  Du har läst Kapitel 2

v. 5  Du har läst Kapitel 3

v. 6  Du har läst Kapitel 4

v. 7  Du har läst Kapitel 5-6

Till tisdagar kommer du ha läsläxa och förväntas ha fyllt i din läslogg. 

Vi kommer att arbeta med följande uppgifter under det här läsprojektet:

-          Föra läslogg i OneNote

-          Skriva citatkopplingar

-          Prata om miljö, tema, motiv och budskap

-          Resonerande text

-          Boksamtal

-          Skriva en recension v. 7-8

Uppgifter

 • Fyll i din läslogg i OneNote till tisdagslektionen

 • Skriva en recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: