Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar åk 2

Skapad 2020-01-08 12:41 i Slättängsskolan Kristianstad
Vi ska upptäcka vilka uppfinningar vi har omkring oss.
Grundskola 2 Teknik
Vi kommer att upptäcka vilka uppfinningar vi har runt omkring oss.

Innehåll

Syfte / förmågor

Centralt innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna 
- berätta om några uppfinningar som finns i din vardag
- berätta om varför de finns och hur man gjorde innan de uppfanns
- diskutera om varför en uppfinning är bra eller dålig för oss
- göra en skiss av en egen uppfinning
- bygga en egen uppfinning med hjälp av enkla material

Arbetssätt


Vi kommer att
- träna på att sortera och beskriva uppfinningar på olika sätt.
- prata om hur de fungerar, vad de används till och hur de såg ut förr.
- träna på att samtala, diskutera och samarbeta med varandra
- läsa i böcker och se på film.
- tillverka egen uppfinning utifrån egna skisser.

Bedömning

Du bedöms efter
- Hur du kan berätta om och ge exempel på uppfinningar.
- Hur du kan berätta om hur uppfinningar såg ut förr.
- Hur du kan rita enkla skisser och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: