Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B - Kapitel 1 Klockan

Skapad 2020-01-08 12:42 i Drottningdals skola Norrtälje
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Först ut kommer du att få lära dig mer om klockan.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, t ex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, t ex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

- välja och använda lämpliga matematiska metoder t ex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Kapitel 1.  Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, fem i och fem över
 • Klockan, tio i och tio över
 • Klockan, kvart i och kvart över
 • Klockan, tjugo i och tjugo över
 • Klockan, fem i halv och fem över halv
 • Klockan, mäta och jämföra tid

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • färdighetsträna och arbeta med Favorit Matematik samt extra arbetsblad

Så här kommer du att bedömas:

 • Du får göra en utvärdering i slutet av kapitlet där du reflekterar kring vad du lärt dig
 • Du får utföra ett avstämningsprov (summativt prov)
 • Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt
 • Du deltar i gemensamma diskussioner/genomgångar i skolan

 

 

Kunskapskrav

Det vi arbetar med under vårterminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

Se "kopplingar till läroplanen"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2B - Kapitel 1 Klockan

Klockan

Insats krävs
Godtagbar kunskaper
Klockan, hela timmar
Jag kan med stöd skriva hur mycket klockan är.
Jag kan skriva hur mycket klockan är för hela timmar.
Klockan, halva timmar
Jag kan med stöd skriva hur mycket klockan är.
Jag kan skriva hur mycket klockan är för halva timmar.
Klockan, fem i och fem över
Jag kan med stöd klockan, fem i och fem över.
Jag kan klockan, fem i och fem över.
Klockan, tio i och tio över
Jag kan med stöd klockan, tio i och tio över.
Jag kan klockan, tio i och tio över.
Klockan, kvart i och kvart över
Jag kan klockan med stöd, kvart i och kvart över.
Jag kan klockan, kvart i och kvart över.
Klockan, tjugo i och tjugo över
Jag kan klockan med stöd, tjugo i och tjugo över.
Jag kan klockan, tjugo i och tjugo över.
Klockan, fem i halv och fem över halv
Jag kan klockan med stöd, fem i halv och fem över halv.
Jag kan klockan, fem i halv och fem över halv.
Klockan, mäta och jämföra tid
Jag kan med stöd mäta tiden om jag vet starttid och sluttid.
Jag kan mäta tiden om jag vet starttid och sluttid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: