Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Writing "Finish the story"

Skapad 2020-01-08 12:46 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Creative Writing

Innehåll

Uppdrag:Ni ska (enskilt) skriva ett avslut på den berättelse ni precis har hört.

 

Syfte: Syftet är att utrycka sig i skrift samt att anpassa språk utifrån syfte och situation.

 

Tid: Ni har 4st hela pass samt den tid som blir över efter boksamtalet på onsdagar. Det innebär att ni ska vara färdig till torsdag v.4 med er text. Då ska ni få ge feedback på en kompis text för att sedan göra eventuella ändringar innan inlämning på torsdagen.  

 

Arbetsgång:

Torsdag v.2 , Genomgång av uppgift + visa på unikum.

Torsdag v.3 , arbetea med din text

Torsdag v.3, arbeta vidare med din text

Tisdag V.4 arbeta vidare med din text

Torsdag v.4 kamratrespons + eventuella ändringar

 

Orginaltexten: http://www.stuartstories.com/activities/frogprincess.html

 

Uppgifter

 • Creative Writing

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lätttillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Grammatik
Du använder dig av ett relativt korrekt grammatiskt språk. Du har en del grammatiska felaktigheter. Du gör misstag som t.ex "I is" istället för "I am". Läsaren får anstränga sig för att förstå vad du vill ha sagt: använder "Where" istället för "were".
Du använder ett relativt korrekt grammatiskt språk där du gör enklare grammatiska misstag som att blanda ihop "then" och "than".
Du använder ett tydligt språk med få grammatiska fel. De misstag du gör påverkar inte läsaren i allt för stor utsträckning.
Struktur
Texten är inte styckeindelad.
Din text är löst indelad i stycken och det finns ett försök till att få ihop berättelsen till en sammanhängande text..
Du använder en tydlig struktur och delar in texten i stycken så att det blir lätt att läsa. Du försöker, och lyckas till största delen, att få ihop berättelsen till en sammanhängande text.
Du använder tydlig styckeindelning så att eleven lätt kan följa med i din berättelse. Du har en tydlig röd tråd genom din text så att berättelsens inledning och ditt avslut har en tydlig koppling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: