Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Behöver vi lagar och regler?

Skapad 2020-01-08 12:51 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 5 Samhällskunskap
Varför behöver vi lagar och regler? Vem bestämmer lagarna?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du utveckla:

- din förmåga att resonera om varför ett samhälle behöver lagar

- kunskap om hur det går till att stifta lagar

- kunskap om några lagar och om konsekvenser för dem som bryter mot lagarna

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur väl du kan:

- resonera om varför det behövs lagar och regler i ett samhälle

- redogöra för hur lagar blir till

- redogöra för några lagar och konsekvenser för brott mot lagarna

Undervisning och arbetsformer

Läsa texter, se filmer och samtala.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: