Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska FSKK Väståkra skola

Skapad 2020-01-08 12:55 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F
Under ditt år i förskoleklassen kommer du på ett lekfullt och roligt sätt arbeta med språket. Detta gör att du blir nyfiken och intresserad utav att lära dig att bland annat läsa och skriva.

Innehåll

Innehåll

Var är vi?

Barnen har olika språklig medvetenhet sitt bagage. Vi möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och utmanar dem vidare. 

Vart ska vi?

Vi arbetar med språklek i förskoleklassen. Syftet med språklekar är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen. Denna typen av språk träning kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Vi introducerar bokstäver och bokstavsljud för att eleverna ska känna igen bokstäverna och kunna använda sig av dem i fortsatt läs- och skrivinlärning.

Hur gör vi?

Vi arbetar med: 

 

 • Rim och ramsor
 • Högläsning
 • Läslandet (rit saga) 
 • Tränar på att läsa/skriva ord och meningar
 • Träna på att återberätta och berätta så att kompisarna förstår 
 • Lyssnar på varandra 
 • Ordlekar 
 • Ljudar bokstäver och meningar

Vi arbetar med bokstäver på ett lekfullt sätt för att vi vill att eleverna ska lära känna bokstavsljudet och vad de heter. 

 • Bokstavsgenomgång ( Veckans bokstav) 
 • Arbete med bokstäver både praktiskt och teoretisk  
 • Vi spelar spel för att utveckla språk och samarbete
 • Skapar ofta veckans bokstaven som pyssel och motorisk träning

Kartläggning

Vi kartlägger vart eleverna ligger i sin språkliga medvetenhet enligt skolverkets kartläggnings material. Efter kartläggningen ser vi vad vi behöver fokusera på i vårt fortsatta arbete med den språkliga medvetenheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 •  Lgr11  -Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.
 •  Lgr11  -Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Matriser

Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: