Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 -5, Sverige.

Skapad 2020-01-08 13:11 i Sandarne skola Söderhamn
LPP Geografi åk 4
Grundskola 4 Geografi
Vi arbetar med temat Sverige. Som bas i undervisningen kommer vi att använda Puls Geografi Sverige.

Innehåll

 Undervisning och examination

På geografilektionerna kommer du att få:

 • Arbeta med texter och frågor om Sverige.
 • Öva på att placera ut och namnge landsdelarna, landskapen, större orter, sjöar, och vattendrag.
 • Arbeta enskilt och i grupp.Lära sig kartans uppbyggnad och färger, symboler och skala.
 • Filmer och diskussioner om landskap.
 • Du kommer att fördjupa dig i ett landskap och redovisar detta för klassen. Dessutom får kännedom om övriga landskap. 
 • Film: Geografens testamente- den stora sverigeresan

 

Vad ska bedömas:

  •  Att du kan namn och läge på Sveriges landsdelar, några landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
  •  Att du kan kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
  • Att du kan centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Hur du använder kartan och kartboken i ditt arbete.
  • Hur du kan jämföra naturen och levnadsförhållanden i de olika områdena i Sverige.
  • Hur du kan beskriva samernas levnadsvillkor och hur de har förändrats.
  • Att du kan redogöra för de fem viktigaste naturresurser vi har i Sverige samt kan förklara kedjan från naturresurs till produkt.
  • Att du kan redovisa din egen fördjupning på ett tydligt och bra sätt.

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Sverige
Når ännu ej målen
Når målen
Når målen gott och väl
Kartkunskap
Du kan dela upp Sverige på minst två olika sätt. Du kan kan sätta ut Sveriges landsdelar och några landskap på en karta och vet var några städer, sjöar och öar finns i Sverige.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du vet hur en karta är uppbygd med längd- och breddgrader, väderstreck samt vanliga karttecken.
 • Ge  4-6
Samhälle
Förklara hur fördelningen av invånare är i Sverige och varför. Hur kommun, län och landsting fungerar samt vad deras ansvar är.
 • Ge  4-6
Naturresurser
Redogöra för de fem viktigaste naturresurser vi har i Sverige samt kan förklara kedjan från naturresurs till produkt.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Samer-minoritetsbefolkning
Känner till fakta om samer och kan förklara skillnaden mellan minoritet-majoritet.
 • Sh  4-6
Begreppsord
Du kan de flesta av nyckelorden inom ämnet och kan använda dem på ett fungerande sätt.
 • Ge  4-6
Sveriges natur
Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och kan beskriva sambandet mellan dessa.
 • Ge  4-6
MItt landskap
Du har visat att du kan få fram relevanta fakta om ditt landskap från olika geografiska källor tex kartor, tabeller, texter.
 • Ge
Hållbar utveckling
Du kan föra resonemang om hållbar utveckling i din vardag.
 • Ge
 • Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: