Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik i åk 4

Skapad 2020-01-08 13:12 i Hertingsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Fysik
Fysik handlar om att söka förklaringar till fenomen runt omkring oss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att
-genomföra undersökningar och experiment inom meteorologi, astronomi och magnetism.
-att använda fysikens begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara olika samband.
-diskutera, jämföra och argumentera.
-arbeta självständigt med frågor och faktatext.
-arbeta tillsammans med andra.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att
-genomföra och dokumentera experiment.
-söka och använda dig av information från olika källor.
-berätta/diskutera, ställa egna frågor och framföra dina egna åsikter.
-använda det du har lärt dig

Jag kommer bedöma dig efter hur aktivt du deltar i diskussioner, hur du använder och tar in information. Samt hur du genomför och dokumenterar experiment.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer:
- läsa faktatexter.
- göra uppgifter i arbetsboken som är kopplade till det vi gör.
- se olika filmer.
- göra enkla experiment.
- ha en del diskussioner.
- att få argumentera.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: