Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-01-08 13:20 i Sunnansjö förskola Ludvika
Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi ingår i projektet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Ludvika Kommun.
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. Teman som ingår i NTA är luft, vatten, ljud och ljus.

Innehåll

Var är vi ? Nuläge

Barnen tycker om att utforska och vi vill skapa tillfällen då de får möjlighet att göra det tillsammans. Med naturvetenskap och teknik menar vi t.ex. NTA lådor, QR koder och programmering. 

 

 

 Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen och teknik i vardagen. Skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra. Barnen ska få forska kring hur vi kan använda olika tekniska verktyg som QR koder och programmering.

 

 

Hur gör vi?

Metod - olika experiment då barnen får tillfällen att utforska både naturvetenskap och teknik i vardagen. 

Vi dokumenterar genom foto, anteckningar i Unikum.

 

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: