Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunska 4-5 Jumkils skola

Skapad 2020-01-08 13:27 i Jumkils skola Uppsala
Varför vi betalar skatt eller vem stiftar lagarna i Sverige? Det är frågor vi skal hitta svar på i samhällskunskap det här läsåret.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans- i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Det handlar också om hur vi lever tillsammans i Sverige och i resten av världen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om:

-Familjen.

-Skolan.

-Mobbning.

- Pengar, privat och offentlig ekonomi.
- Lagar och regler.
- Demokrati, politiska partier och val.
- Nationella minoriteter i Sverige.

- Arbete

- Massmedia

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom att:

-Lyssna på när vi högläser texten ur boken och där efter får möjligheten att:

- Reflektera över, diskutera, analysera och granska samhällsfrågor som vidrör familj, ekonomi, lagar, regler, demokrati, politiska partier, mobbning, massmedia och nationella minoriteter och hur EU fungerar och vilka sammareten det finns i världen.
- Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.
- Söka och ta del i information från böcker och andra medier som Internet och filmer.

- Se på lilla Aktuellt

-Du kan använda Inläsningstjänst för att lyssna på texten ,arbeta i par eller ensam.

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bli bedömd i dina kunskaper och din förmåga att:

 

- Beskriva och använda dina kunskaper om  familj, skola, ekonomi, lagar, regler, demokrati, politiska partier, massmedia, nationella minoriteter och hur Sverige samarbetar med övriga värden.


- Redogöra för och resonera runt samhällsfrågor i anknytning till ekonomi, lagar, regler, demokrati, politiska partier och nationella minoriteter.

Hur du får visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa vad du kan genom:

- Klassrumsdiskussioner
- Redovisningar
- Skriftliga prov

-Muntliga prov

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    Sh
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
    Sh
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
    Sh
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
    Sh
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
    Sh
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
    Sh
  • Centralt innehåll
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
    Sh  4-6
  • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
    Sh  4-6
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
    Sh  4-6
  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
    Sh  4-6
  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
    Sh  4-6
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
    Sh  4-6
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: