Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik grundsärskolan 4 - 6

Skapad 2020-01-08 13:32 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola 4 – 6 Musik
Vi ska sjunga och spela tillsammans. Vi skall genomföra enklare danser och rörelsesånger. Vi skall dramatisera och imitera med ljud, musik, rytmer och rörelse.

Innehåll

 

V.t. 2020

Vad vi ska lära oss?

Du ska få:

- sjunga tillsammans med de andra i klassen.

- spela tillsammans med andra i ensemblespel och melodispel.

- lära dig känna igen några blåsinstrument och veta hur de låter.

- lära dig något om folkmusik från Dalarna, och några typiska instrument.

- samt något om folkmusik och typiska instrument från Ukraina, Grekland och Skottland.

- lära dig något om Vivaldi och hans komposition "Våren"

- göra danser och rörelsesånger tillsammans med andra.

- göra en mini-musical tillsammans med övriga i klassen.

- imitera ett musikstycke med röst och rörelser.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

- sjunga - både solo i mikrofon och i grupp.

- använda våra instrument; bl.a.bygelgitarrer, keyboard, en-strängad elbas, entonsflöjter, klangspel, och trummor.

- öva på att byta mellan D, G och A-ackord i ensemblespel, samt följa våra färgkodade noter i melodispel.

- titta på och lyssna till olika blåsinstrument.

- titta och lyssna på folkmusik från Dalarna, samt från Ukraina, Grekland och Skottland.

- lyssna på en kort berättelse om Vivaldi och titta/lyssna på en symfoniorkester som framför "Våren".

- öva in  danser och rörelsesånger till musikalen.

- vid en av veckans två musiklektioner öva på handlingen i musikalen "Rock´n rollers club".

- sjunga, mima, dansa till bakgrundsmusik.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra. 

- spela i grupp och byta mellan D, G, och A-ackord, samt spela melodislingor, enligt instruktion.

- lära dig känna igen och kunna namnge några blåsinstrument.

- lära dig något om instrument som används i folkmusiksammanhang, i Sverige och några andra länder.

- redogöra för något ur berättelsen om Vivaldi.

- dansa tillsammans med andra.

- dramatisera och agera till musik.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

- sjunga, spela och dansa tillsammans med klasskamraterna.

- prata om vad olika blåsinstrument heter och känna igen hur de låter.

- para ihop ljud med bild på folkmusikinstrument.

- delta i samtal om Vivaldi, "Våren" och symfoniorkestern.

- visa upp musicalen för övriga elever på skolan.

- delta i "Mello/Talang" med alla elever på skolan.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  1-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: