Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi :Livets utveckling

Skapad 2020-01-08 13:44 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Hur började livet på jorden? Varför ser allt ut som det gör idag, både vi människor, djur och växter? Under de kommande veckorna ska vi fördjupa oss i hur vår utveckling har sett ut. Från att de första bakterierna kom, första livet på land, dinosaurier, till varför vi människor är och ser ut som vi gör idag.

Innehåll

Undervisning (under lektionerna kommer du att)

 • Arbeta med textbok och arbetsbok Koll på NO åk 6 (finns även på Inläsningstjänst)
 • Titta på utbildningsfilmer om livets utveckling
 •  Arbeta med ämnesbegrepp samt anteckningar från texter i boken.
 •  Ämnesdiskussioner.
 •  Träna på att leta fakta kring det vi läst, sammanfatta och skriva ner det man hittat.

 

Mål för elev

 • Att få grundläggande kunskaper om livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer.
 • På ett enkelt sätt kunna diskutera och berätta om livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer.
 •  Kan ge exempel på hur djur, växter och organismer har anpassat sig/anpassar sig till de miljöer de lever i och hur de kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Lära sig biologins begrepp och kunna använda begreppen i samtal, diskussioner och i egna texter.
 •  Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
 •  Känna till hur människan ingår i livets utveckling.
 •  Kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.
 •  Känna till vem Carles Darwin var och varför hans upptäckter är viktiga för människan. 
 •  Kunna förklara hur fotosyntes fungerar.
 • Undersöka naturvetenskaplig information från olika källor, använda och anpassa informationen i egna texter och redovisningsformer.

 

Bedömning

 • Att deltaga i diskussioner och visa sin förmåga att resonera kring det vi arbetar med.
 • Arbetet i aktivitetsboken Koll på NO.
 •  Visa sin förmåga att använda sig av de ämnesbegrepp vi arbetar med för att förklara och beskriva hur saker hänger ihop.
 •  Leta fakta på internet för ämnesuppgifter i arbetsboken.
 • Slutprov "Livets utveckling".

Uppgifter

 • Inför provet om "livets utveckling"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: