Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbäret - Källsortera med Sopsamlarmonstren

Skapad 2020-01-08 13:51 i Borrby förskola Simrishamn
Förskola
Genom sopsamlarmonstren kan barnen på ett lustfyllt sätt utveckla sina färdigheter inom sop- och källsortering och vad som händer med det vi sorterat.

Innehåll

Syfte

Att utveckla ett intresse för att värna om vår miljö och vad man själv kan göra för att bidra till detta.

Mål

• lära känna några sopsamlarmonster och vad de vill att vi ska sopsortera.

• lära sig ord och begrepp i sammanhanget, t ex olika material.

• att man kan vara med och påverka genom egna handlingar.

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande?

Vi använder oss av materialet om sopsamlarmonstren från mittavtryck.se där vi valt ut några monster - Kompostina, Plastis, Pappis och Metallika. Vi ser på film om olika material, om vad som händer med det vi källsorterar. Vi letar efter skräp, både på bild i olika miljöer och på våra promenader.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att de utvecklar ett intresse för att ta hand om miljön och att de får erfara att de kan bidra till detta på olika vis.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi dokumenterar med IPad och skriftligt i samband med undervisningssituationerna. Vi gör reflektioner kring lärandet utifrån detta.

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Att barnen med sina handlingar aktivt deltar för att värna om miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: