Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans försörjning, handel och hållbar utveckling

Skapad 2020-01-08 13:54 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Geografi
Vi studerar var olika varor och tjänster produceras samt hur varor transporteras och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Vi behandlar intressekonflikter om naturresurser, t ex om tillgång till vatten och mark. Vi funderar över hållbar utveckling, vad det är och hur människan kan bidra till denna.

Innehåll

Kunskapskrav

 • du har kunskaper om jordbrukets och näringslivets förändring över tid
 • du har kunskaper om olika transportmedel och deras för- och nackdelar
 • du har kunskaper om vilka faktorer som påverkar var företagen ligger
 • du har kunskaper om världshandelns utveckling och globaliseringens för- och nackdelar
 • du kan ge exempel på intressekonflikter om naturresurser
 • du har kunskaper om världens energitillförsel och och förnybara energikällor
 • du kan resonera om hållbar utveckling och redogöra för förslag på lösningar med konsekvenser för människa, samhälle och natur.
 • du har kunskaper om namngeografi

Undervisning

 • genomgångar
 • grupparbeten/diskussioner/redovisningar
 • inlämningsuppgift

Bedömning

Min bedömning bygger på :

 • din insats på lektioner
 • redovisningar
 • läxförhör

Uppgifter

 • Människans försörjning

 • Människans försörjning, handel och hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: