👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7A VT20 v 2-15

Skapad 2020-01-08 14:01 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Svenska, sva tema sagor.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Välkomna tillbaka till en ny termin, den andra i årskurs 7. Vi kommer att starta svenskan med att kliva in i sagornas förtrollade värld. Sagotemat följer oss fram till påsklovet. Under detta tema kommer vi att läsa många olika sagor, myter och fabler från hela världen. Vi kommer också att se filmer som knyter an till temat. Efter sportlovet övergår temat i Fantasy, en annan spännande värld att kliva in i. Vi hoppas på en inspirerande och rolig termin inom ämnet!

Innehåll

Översiktsplanering svenska 7A v. 2–15

 

 

Vecka

 

Innehåll

Övrigt

 

V 2

 

Kort om vårterminen, innehåll ämnet svenska

Se klart filmen En oväntad vänskap

Skriftlig slutreflektion bok – film, lämnas in

 

 

V 3

 

Utvärdering + nya mål i ämnet svenska

Tema sagor

Introduktion, egna erfarenheter, typiska drag

Sagor från olika delar av världen: fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.

Dilemmasagor

UR: Folksagor i världen

Loggbok sagor

Läsning i gemensam bok. 

 

 

V 4

 

Konstsagor

Fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.  

H.C. Andersen

Elsa Beskow

Astrid Lindgren m.fl.

Loggbok sagor

Introduktion av ny gemensam bok.

 

 

V 5

 

Myter

Fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.

Rollspel, spela upp en myt. Inlämnas digitalt.

Läsning i gemensam bok. 

Utvecklingssamtal

 

V 6

 

Folksagor

Fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.

Bröderna Grimm

Tusen och en natt m.fl.

Loggbok sagor

Läsning i gemensam bok. 

 

 

V 7

 

Folksagor fortsättning

Muntlig uppgift, förberedelser, genomförande och inlämning: Återberätta en vald folksaga (digitalt)

Läsning i gemensam bok. 

 

 

V 8

 

Filmanalys

En modern saga, inlämning via Digilär.

 

 

 

V 9

 

 

SPORTLOV

 

 

 

V 10

 

Fabler

Fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.

Läsning i gemensam bok. 

Loggbok sagor

 

 

V 11

 

Fabler, fortsättning

Skriftlig uppgift: Skriva egen fabel, 3 lektioner:

-       Förberedelser

-       Skriva

-       Respons

-       Bearbetning

-       Inlämning

Läsning i gemensam bok. 

 

 

V 12

 

Fantasy

Övergång till Fantasy-genren, introduktion till temat.

Utdrag ur tidig fantasy. Klassiker, Jules Vernes.

Läsning i gemensam bok, uppgifter.

 

 

V 13

 

Fortsättning tema Fantasy

Fakta, läsning, analys, reflektion, diskussion.

 

 

V 14

 

Fortsättning tema Fantasy

Fantasyfilm med uppgifter.

Högläsning för lågstadiet.

 

 

V 15

 

 

PÅSKLOV

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Återberätta en fabel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9