Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

'Jack' av Christina Lindström

Skapad 2020-01-08 14:09 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Jack är den snygga killen, den coola killen, som är grym på innebandy och får alla tjejer han vill ha. Freja har en lite för stor näsa, en rosa stickad mössa och tycker om att titta på sälar. De är ett omaka par, men när de träffas på en toalett på en fest kan ingen av dem värja sig. De faller handlöst för varandra. Men så hinner Jacks förflutna ikapp dem...

Innehåll

Vi läser Christina Lindströms "Jack". Vi diskuterar boken i klass, i grupp och enskilt i läsloggen.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 

- Vi läser en roman av en populär författare. Vi inleder med högläsning och läser i skolan. 

- Vi skriver personliga kommentarer till innehållet och analyserar det vi läst.

- Vi diskuterar bokens innehåll, språk och de berättartekniska grepp författaren använder.

 

 

 Förmågor i fokus:

 - formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 - läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

- uppmärksamma språkliga och berättartekniska grepp i olika texter

- jämföra och resonera kring olika texters innehåll, form och språk

- samtala om litteratur

 

Hur får du visa dina kunskaper:

- du deltar aktivt i textsamtalen

- du skriver läslogg under arbetets gång

 

 

 

Uppgifter

 • Frågor till läsloggen

 • Frågor till läsloggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Läsning och läsförståelse

Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: