Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning i förskoleklass: Hitta matematiken

Skapad 2020-01-08 14:14 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola F
Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019

Innehåll

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt att inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband. 

Syfte

Hitta matematiken ska ge läraren möjligheter att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik.

Hitta matematiken består av fyra olika aktiviteter

  • Mönster
  • Tärningsspel
  • Sanden/ riset
  • Lekparken

Aktiviteterna tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklass. De är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska få möjlighet att visa kunnande som är av betydelse för utvecklingen av matematiskt tänkande.  

Matriser

Kartläggning i förskoleklass: Hitta matematiken

Aktivitet 1 - Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster

Aktivitet 2 - Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer. Eleven adderar antal.
Eleven prövar och använder olika idéer. Eleven uppskattar antal.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. Eleven uppfattar antal utan att behöva räkna.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. Eleven känner igen siffror och benämner dem.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. Eleven storleksordnar tal.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. Eleven visar förståelse för räkneprinciperna.

Aktivitet 3 - Sanden och riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 4 - Lekparken

Eleven visar nyfikenhet för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: