👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobba - "Eget val"

Skapad 2020-01-08 14:14 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Tillsammans pratar vi om dagen, vem som är i skolan och hur många är vi.
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Individ och samhälle, INI Språk och kommunikation, SPR
Vi jobbar enskilt eller tillsammans med olika material.

Innehåll

Vad gör vi?

 • Vi jobbar med olika material enskilt eller i grupp. 
 • Vi väljer själva vilket material vi vill jobba med.
 • Vi löser problem genom att hitta material och städa undan efter oss.

 Hur gör vi?

 • Vi provar olika material för att bekanta oss med det och veta hur det går till.
 • Vi arbetar tillsammans eller självständigt med materialet.
 • Vi får möjlighet att välja vilket material vi ska arbeta.
 • Vi arbetar med material som tränar ord, begrepp och ordbilder.
 • Vi arbetar med material där vi tränar färg och form.
 • Vi arbetar med material där vi tränar olika matematiska begrepp som t.ex. former och stor och liten.
 • Vi arbetar med material där vi avkodar ordbilder och övar på att känna igen bokstäver.

Detta kommer att bedömas. - Din förmåga att......

 • Att klara av de olika materialen.
 • Arbeta tillsammans med andra.
 • Förstå instruktioner.
 • Känna igen och uttrycka olika begrepp och ord.
 • känna igen och avkoda ordbilder och bokstäver.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Geometriska former och begrepp, till exempel cirkel, kvadrat och rektangel.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -