Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattande matris

Skapad 2020-01-08 14:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
I denna matris kan du följa din kunskapsutveckling mot kunskapskraven

Matriser

Ger
Sammanfattande matris

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Aspekt 1
kunskaper om åldrandet och upplevelse av åldrande och sjukdom. Attityder i samhället
Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet
Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger flera exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet
Ny aspekt
Kunskaper om demenssjukdomar
Eleven redogör översiktligt för några vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling och ger exempel på läkemedelsbehandling vid dessa tillstånd
Eleven redogör utförligt för några vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling och ger några exempel på läkemedelsbehandling vid dessa tillstånd
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling och ger flera exempel på läkemedelsbehandling vid dessa tillstånd
Ny aspekt
Kunskaper om vård och omsorg vid livets slut
Eleven beskriver vård i livets slut
Eleven beskriver utförligt vård i livets slut
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vår i livets slut
Ny aspekt
Arbete på APL
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet. Dessutom kan eleven utvärdera med enkla omdömen sin egen insats. När eleven samråder med sin handledare bedömer eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och utför i efter samråd med handledare vård och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet. Dessutom kan eleven utvärdera med nyanserade omdömen sin egen insats. När eleven samråder med sin handledare bedömer eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och utför i efter samråd med handledare vård och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet.Eleven kan vid behov anpassa sitt arbete till ändrade förutsättningar Dessutom kan eleven utvärdera med nyanserade omdömen sin egen insats och kan ge förslag på hur de kan förbättras. När eleven samråder med sin handledare bedömer eleven med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till livskvalitet,värdighet och delaktighet samt kan ge exempel på åtgärder för en ökad livskvalitet
Eleven beskriver utförligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till livskvalitet,värdighet och delaktighet samt kan ge några exempel på åtgärder för en ökad livskvalitet
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till livskvalitet,värdighet och delaktighet samt kan ge flera exempel på åtgärder för en ökad livskvalitet
Ny aspekt
kostens betydelse
Beskriver kosten och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Beskriver utförligt kosten och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Beskriver utförligt och nyanserat kosten och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Ny aspekt
patientsäkerhet
Eleven redogör översiktligt i samråd med handledare för en förebyggande och patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg elevens arbete är av tillfredsställande kvalité
Eleven redogör utförligt i efter samråd med handledare för en förebyggande och patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalité
Eleven redogör utförligt i efter samråd med handledare för en förebyggande och patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalite
Ny aspekt
kommunikation
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt,pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt,pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar med säkerhet med andra på ett empatiskt,pedagogiskt och etiskt sätt.
Ny aspekt
frivillighetsorganisationer och närstående
Eleven beskriver översiktligt frivillighetsorganisationernas arbete och ger exempel på dess betydelse för den demenssjuke och deras närstående
Eleven beskriver utförligt frivillighetsorganisationernas arbete och ger exempel på dess betydelse för den demenssjuke och deras närstående
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivillighetsorganisationernas arbete och ger exempel på dess betydelse för den demenssjuke och deras närstående
Ny aspekt
lagar och regler
Eleven beskriver samhällets intentioner i lagar och regler och andra bestämmelser för demenssjuka samt ger exempel på hur det omsätts i det dagliga arbetet
Eleven beskriver samhällets intentioner i lagar och regler och andra bestämmelser för demenssjuka samt ger några exempel på hur det omsätts i det dagliga arbetet
beskriver samhällets intentioner i lagar och regler och andra bestämmelser för demenssjuka samt ger några exempel och diskuterar hur det omsätts i det dagliga arbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: