Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symmtri,symmetriliner

Skapad 2020-01-08 14:31 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Matematik
I det här avsnittet kommer eleverna att lära sig vad symmetri och symmetrilinje betyder.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

 Syftet med att eleverna lär sig symmetri är för att symmetri förekommer bland annat i naturen, på människokroppen, inom arkitektur och konst. 

När du är klar ska du ... 

 • Kunna dessa ord och begrepp: Symmetri, symmetrilinje och spegelvänd.
 • Kunna förklara vad det betyder att en figur är symmetrisk och ge exempel på figurer som är symmetriska.
 • Kunna rita symmetrilinjer för olika figurer. 
 • Kunna rita och måla en figur symmetriskt så den blir spegelvänd. 
 • Kunna konstruera symmetri utifrån instruktioner. 

 Förmågor du kommer att träna

 • Begreppsförmåga. 
 • Kommunikationsförmåga: samtala om symmetri, för och följer resonemang om figurer som är symmetriska och deras egenskaper. 
 • Metodförmåga: Ritar och konstruerar symmetrier. 

Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att göra uppgifterna i Showbie, matteportal, matteappen och arbetsblad.
 • Genom att samtala om symmetri och kunna använda begreppen för att beskriva objektens egenskaper. 
 • Genom att rita och konstruera symmetrier utifrån instruktioner. 

*Det här kommer du att göra

 • Du kommer att lyssna/deltag på genomgångar och diskussionerna.
 • Du kommer att göra en fantasifigur från papper (i hemvisten) eller konstruera en fantasifigur från naturens material (i skogen). 
 • Du kommer att få en uppgift i Showbie, Matteappen och matteportal.
 • Du kommer att få en hemläxa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: