Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Tellus vt20

Skapad 2020-01-08 14:44 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Matematik finns omkring oss hela tiden. Vi vill ta tillvara på vardagssituationer samt planerade aktiviteter där vi har fokus på matematik. Vi vill uppmärksamma barnen om att det är matematik vi arbetar med för att ta tillvara på det matematiska intresset.

Innehåll

 

Var är vi?

På Tellus leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag. Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner samt sorterar och jämför t.ex. över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då? Under verksamheten arbetar vi med vardags matematik. Vid måltiderna, frukten samtalar vi om vilken siffra glasen har, hur många köttbullar vi får äta, hur stor frukt bit det är. 

 • Barnen visar ofta intresse för matematik i vår vardag på olika sätt, både ute och inne. De räknar till exempel i lek  och uppmärksammar siffror i vår pedagogiska miljö och  de använder sig i talet av matematiska begrepp. 
 • Matematik finns runt omkring oss och vi vill stötta barnen att använda matematik för att undersöka och pröva olika lösningar på problem

 

 

Vart ska vi?

 • Verksamheten ska erbjuder förutsättningar för barnen att utveckla ett intresse för matematik. 
 • Se läroplansmål. 

  


Hur gör vi?

 • Tydliggör när vi arbetar med matematik tillsammans med barnen, använder matematiskt språk.
 • Genom bilder över dagsschema visa på hur tiden kommer att fördelas under dagen;
  - visa på klocka vad som händer under dagen, när de går hem etc. för att tydliggöra tiden
 • Vara med barnen när de spelar spel och pusslar för att stötta i turtagning, hjälpa till med att räkna vid spel där det förekommer. 
 • Vid måltider ta tillvara och benämna med matematiska begrepp, hur många, om du delar hur blir det då....
 • Prata om mönster både inne och ute i naturen, utmana barnen att bygga egna mönster på t.ex. halsband, pärlplattor, rita mönster. 
 • Ge barnen olika matematiska uppgifter där vi använder 1:a, 2:a, översta, nedersta etc. 
 • Utmana till problemlösningar och låta barnen fundera själva.
 • Arbeta med programmering.


Detta sker i verksamheten vid samlingar; genom sång, rim, ramsor eller vid matsituationen, påklädningssituationen.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: