Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 - Samband och förändring

Skapad 2020-01-08 14:55 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Samband och förändring

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få träna förmågan att 

* uttrycka andelar i procent

* räkna ut hur mycket en viss procent motsvarar av antalet

* beräkna sannolikhet

* avläsa och rita koordinatsystem

* förklara begrepp som t.ex. förlänga, förkorta, x- och y-axel, sannolikt, koordinat, origo, proportionalitet, graf, frekvenstabell

Du ska också redovisa en undersökning i diagram.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer i vilken grad du kan:

* uttrycka andelar i procent

* räkna ut hur mycket en viss procent motsvarar av antalet

* uttrycka sannolikhet på olika sätt

* avläsa och rita koordinatsystem

* förklara begreppen förlänga, förkorta, x- och y-axel, sannolikt, koordinat, origo, proportionalitet, graf, frekvenstabell, medelvärde, 

* arbeta med stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram utifrån din undersökning

Detta bedöms i din redovisning samt i en diagnos.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta enskilt, par och grupp, ha genomgångar i klassen och i mindre grupper. Du kommer arbeta med problemlösning, i matteboken, arbeta praktiskt, begreppsbingo, göra diagnoser och arbetsblad. Du kommer få läxa till måndagar.

Du ska göra en egen undersökning som redovisas i olika diagram varav ett görs med ett digitalt hjälpmedel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: