👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Vt 20, v 3 - v 7

Skapad 2020-01-08 14:56 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Nu ska vi lära oss om vår värld och olika fenomen som sker runt omkring oss. Det kan vara vikten av vatten men även hur väder och påverkar oss och vårt sätt att leva. Vi kommer även att fokusera på planeter.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du ska utveckla din förmåga att se hur väder påverkar vårt levnadssätt och vikten av rent vatten. 

Utveckla dina kunskaper om vattnets olika former som gas, flytande och fast. 

Du ska utveckla din förmåga jämföra och reflektera över hur vår jord ser ut.

Utveckla din förmåga att värdera information från olika källor när det gäller väder och dess påverkan på människan.  

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med vatten genom olika praktiska övningar och experiment. 

 Vi kommer att följa vattnets kretslopp genom att göra praktiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med praktiska övningar där vi tillverkar olika planeter.

Vi kommer att arbeta med uppgifter där eleverna får arbeta tillsammans.  

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur delaktig du är på lektionerna. 

Du kan på olika sätt beskriva vattnets olika former. 

Du kan beskriva betydelsen av vatten på vår jord.

Om du kan beskriva några planeter och berätta något om en planet. 

Du kan använda ord/begrepp inom ämnet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  4-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6