Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattande matris Vår 2

Skapad 2020-01-08 14:59 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Vård och omsorg
I denna matris kan du följa din kunskapsutveckling i kursen

Matriser

Vår
Sammanfattande matris Vår 2

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Aspekt 1
APL
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård och omsorgsåtgärder på ett etiskt,estetiskt,hygieniskt,ergonomiskt,hälsobefrämjande,rehabiliterande,habiliterande och pedagogiskt sätt med hänsyn till patienters eller brukares självbestämmande och integritet. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera sin insats
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård och omsorgsåtgärder på ett etiskt,estetiskt,hygieniskt,ergonomiskt,hälsobefrämjande,rehabiliterande,habiliterande och pedagogiskt sätt med hänsyn till patienters eller brukares självbestämmande och integritet. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera sin insats
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård och omsorgsåtgärder på ett etiskt,estetiskt,hygieniskt,ergonomiskt,hälsobefrämjande,rehabiliterande,habiliterande och pedagogiskt sätt med hänsyn till patienters eller brukares självbestämmande och integritet. Eleven kan anpassa sig efter uppkommen situation Eleven kan med nyanserande omdömen utvärdera sin insats
Ny aspekt
Regler för delegering
Eleven ger exempel på hälso och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering
Eleven ger exempel på hälso och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen går till
Eleven ger exempel på hälso och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen går till och hur uppgifterna ska genomföras
Ny aspekt
Dokumentation
Eleven dokumenterar och rapporterar i samråd med sin handledare. Eleven hanterar det på ett patientsäkert sätt
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med sin handledare. Eleven hanterar det på ett patientsäkert sätt
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med sin handledare. Eleven hanterar det med säkerhet på ett patientsäkert sätt
Ny aspekt
teknisk utrustning
Eleven hanterar i samråd med sin handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert sätt i samråd med handledaren
Eleven hanterar efter samråd med sin handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert sätt i samråd med handledaren
Eleven hanterar efter samråd med sin handledare apparater och tekniska hjälpmedel med säkerhet samt använder dessa på ett säkert sätt i samråd med handledaren
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och kan samarbeta med andra
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och kan samarbeta med andra
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och kan samarbeta med andra
Ny aspekt
Brukarfokus
Eleven uppmärksammar i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning och vårdplanering
Eleven uppmärksammar efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning och vårdplanering
Eleven uppmärksammar efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning och vårdplanering
Ny aspekt
Arbetsmiljön
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer dessa. Eleven följer lagar och regler i samråd med handledare
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer dessa. Eleven följer lagar och regler efter samråd med handledare
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer dessa. Eleven följer lagar och regler efter samråd med handledare
Ny aspekt
Lagar och regler och organisation
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och bestämmelser inom vård och omsorg Eleven beskriver översiktligt hälso och sjukvården samt socialtjänstens organisation
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och bestämmelser inom vård och omsorg Eleven beskriver utförligt hälso och sjukvården samt socialtjänstens organisation
Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta lagar och bestämmelser inom vård och omsorg Eleven beskriver utförligt och nyanserat hälso och sjukvården samt socialtjänstens organisation
Ny aspekt
teorier och palliativ vård
Eleven redogör översiktligt om teorier i vård och omsorg samt beskriver översiktligt vård i livets slutskede
Eleven redogör utförligt om teorier i vård och omsorg samt beskriver utförligt vård i livets slutskede
Eleven redogör utförligt och nyanserat om teorier i vård och omsorg samt beskriver utförligt och nyanserat vård i livets slutskede
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: