Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen 2020 årskurs 4

Skapad 2020-01-08 15:03 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Den här terminen ska du lära dig mer om tal i bråkform och decimalform, längdenheter, viktenheter och volymenheter, stora tal samt geometri.

Innehåll

Den här terminen kommer du lära dig mer om bland annat:

 • Tal i bråkform
 • Tal i blandad form
 • Decimalform, tiondelar och hundradelar
 • Längdenheterna från millimeter till meter
 • Viktenheterna från gram till kilogram
 • Volymenheterna från millimeter till liter
 • Tiotusental och hundratusental
 • Att avrunda tal
 • Multiplikation och division med uppställning
 • Linjer som skär eller är parallella
 • Trianglar och fyrhörningar
 • Koordinater och koordinatsystem
 • Symmetri

Under terminen kommer du arbeta mot bland annat följande mål i kursplanen för årskurs 4-6:

 • Taluppfattning och tals användning
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Växla mellan decimalform, bråkform och blandad form
 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av volym med vanliga måttenheter
 • Centrala metoder för beräkningar i addition och subtraktion med enkla tal i decimalform
 • Tolka data i tabeller och diagram
 • Grundläggande geometriska objekt 
 • Grundläggande geometriska egenskaper som skärningspunkt vinkelrät och parallella räta linjer
 • Metoder för hur omkrets hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: