Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5B - vt 2020

Skapad 2020-01-08 15:10 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet tar upp bråk och procent. Eleverna får också växla mellan de olika formerna bråkform, decimalform och procentform. Sista avsnittet handlar om att räkna ut del av antal.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent, decimal och bråkform
 • att räkna ut del av antal

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar 
 • Arbeta med arbetsschemat
 • Bingel
 • Spel, delar av hela
 • titta på filmer med matematisk inriktning och diskutera innehållet
 • X-note
 • Diskussioner
 • Matematiska begrepp
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid gemensamma övningar.
 • Genom att kunna förklara och visa hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.
 • Prov
 • Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

  Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

  Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

  Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

  Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 5B - vt 2020

Bråk & Procent

På väg att ha godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mera på detta. Jag får uppgifter att arbeta extra med.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
tal i bråkform & blandad form
Jag kan skriva tal i bråkform och även i blandad form. Jag vet t ex att bråket 8/6 skrivs som 1 hel och 2/6 i blandad form. Jag kan även addera och subtrahera tal skrivna i bråkform. T ex 3/4 + 2/4.
tal i procentform
Jag kan skriva tal i procentform. Jag vet t ex att 1/4 = 25% och att 0,35 = 35%
att växla mellan tal i olika former
Jag kan växla mellan tal i olika former. Jag kan skriva ett och samma tal i bråkform, decimalform och procentform.
del av antal
Jag kan räkna ut hur stor del av ett antal t ex 25%, 50% eller 60% är. Jag vet att om jag ska räkna ut vad 25% av något är så måste jag dividera detta med 4 eftersom 25% = 1/4.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: