Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och Regler vt 2020

Skapad 2020-01-08 15:25 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Detta är ett arbetsområde om Lagar och regler. Varför vi behöver lagar och regler i samhället för att det skall fungera.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Lagar och regler, behövs de verkligen? Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler. Vem är det som bestämmer vilka lagar vi ska ha och vad händer om vi bryter mot lagen. Om nu ett brott har begåtts vad händer då? Vi har regler både hemma och i skolan, men vad är egentligen en oskriven regel? Finns de? Alla dessa frågor kommer vi att finna svar på under detta moment.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. . Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Det här ska vi göra:

 • Läsa faktatexter
 • Diskutera regler - oskrivna och skrivna.
 • Diskutera lagar och konsekvenser om man bryter mot lagen
 • Se på korta filmer
 • Göra värderingsövningar
 • Argumentera
 • Skriva texter
 • Arbeta med olika begrepp

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att

 •  samtala och argumentera varför vi behöver lagar och regler
 •  reflektera över konsekvenser av kriminalitet (brott mot lagen)
 •  förstå hur ett rättslig process fungerar
 • känna till vilka personer som finns i en rättssal
 • kunna beskriva några lagar
 • känna till hur en lag stiftas
 • känna till och kunna använda olika begrepp 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lagar och Regler

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhälletsstruktur
Hur en rättslig process fungerar. Från brott till straff.
 • Sh  E 6
Eleven visar en del kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsfrågor
Vad orsakar kriminalitet? Vilka konsekvenser får kriminalitet för individen, familjen och samhället?
 • Sh  E 6
Eleven kan med stöd undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begreppsförmågan
Exempelvis: lagar, grundlagar, brott, påföljd, åtal, åklagare. Känna till och kunna använda.
 • Sh  E 6
I beskrivningarna kan eleven använda enstaka begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: