Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft - Kemi

Skapad 2020-01-08 15:27 i Önnestads skola Kristianstad
Vattenmolekyl, vattnets olika former, vatten som lösningsmedel, krestslopp. Luft och hur människan kan påverka vatten och luft.
Grundskola 4 Fysik Kemi
Detta område handlar om vatten och luft. Vi lär oss om vad vattenmolekylen består av och vattnets olika former, vattnets kretslopp, vattnet på vår planet, att vatten är ett lösningsmedel, vad luft består av, lufttryck och hur människan påverkar luft och vatten.

Innehåll

Mål
Målet med arbetsområdet är att du får kunskaper om:

 • vattenmolekylens uppbyggnad och vattnets olika former,
 • vattnets kretslopp,
 • vattnet på vår planet,
 • att vatten är ett lösningsmedel,
 • vad luft består av,
 • lufttryck,
 • hur människan påverkar luft och vatten
 • olika begrepp


Arbetsgång
Du kommer via genomgångar, diskussioner och enskilt arbete lära dig om de områden som tas upp under rubriken "Centralt innehåll". Vi kommer att läsa i boken, arbeta med stenciler, göra enklare laborationer samt använda digitalaverktyg.


Bedömning
Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan genom att t.ex.:

vara aktiv muntligt vid genomgångar/diskussioner/redovisningar/samtal

- vid skriftliga uppgifter/övningar/förhör

- vid laborationer och dokumentationer

- avslutande test

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet:
Atom, Molekyl, Grundämne, Kemiskförening, Fast form, Flytande form, Gasform, Smälta, Stelna, Kondensera, Avdunsta, Högtryck, Lågtryck. 

 

-

Uppgifter

 • Inlämning ppt Vatten Luft Miljö

 • Inlämning labbrapport vatten

 • Inlämning labbrapport vatten

 • Inlämning ppt Vatten Luft Miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Kemi matris åk 4

Når målen
Mycket god måluppfyllelse
Undersökningar
Genomförande, Experiment
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning, Experiment
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Dokumentation, Experiment
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Vattnets faser och fasövergångar
uppg. 2
Du kan några av vattnets olika faser och fasövergångar där du använder dig av ämnesspecifika begrepp. Exempelvis smälta, stelna, kondensera mm.
Du kan vattnets olika faser och fasövergångar där du använder dig av ämnesspecifika begrepp. Exempelvis smälta, stelna, kondensera mm.
Vattnets kretslopp
uppg. 3
Du visar grundläggande kunskaper om vattnets kretslopp och kan förklara det på ett enkelt sätt.
Du visar goda kunskaper om vattnets kretslopp och kan förklara det på ett utvecklat sätt och med vissa kemiska ord och begrepp som ingår.
Luft och Lufttryck
uppg. 5, 6
Du visar kunskaper i vad luft består av för gaser.
Du visar kunskaper i vad luft består av och har kunskap om lufttryck
Människans påverkan
uppg. 7
Du kan ge ett exempel på hur människan påverkar vatten och luft negativt.
Du kan ge flera exempel på hur människan påverkar vatten och luft negativt. Du kan även analysera och beskriva vad det kan få för konsekvens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: