👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v 3-7 Medmänniska

Skapad 2020-01-08 15:31 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Den här veckan ska vi tala om att vara modig och stå upp för vad man tycker är rätt. Vi kommer att arbeta med texter, filmer och diskussioner om snällhet, mod och civilkurage och lära oss mer om människor som utmanat samhällets normer. I slutet av veckan kommer du tillsammans med en klasskamrat att fördjupa dig i ett arbete om en person som utmanat samhällsnormer och göra en muntlig presentation med ljud och bild inför klassen.

Innehåll

Måndag 

Introduktion av veckan: Hur är man snäll?

Vi går igenom veckans planering

Uppdrag -vänliga veckan

Diskussionsfrågor: vad innebär det att vara generös/snäll? 

Mina egenskaper -känn dig själv. Styrkor och utvecklingsområden.

 

Tisdag 

Altruism, empati -vi pratar ord och betydelse

Om civilkurage -vi läser en text och diskuterar

Lyssna till novellen MOD och skriv fortsättning.

Börja se filmen Pay it forward

 

Onsdag

Hur går det med vänliga veckan? 

Se klart filmen Pay it forward. Arbeta med reflektion och diskussion.

 

Introduktion till veckans uppgift -vi pratar om mod och människor som utmanar.

Alla par drar en person att läsa om och börjar ta reda på fakta om den på nätet.

 

Torsdag

Vi läser berättelsen Det osynliga barnet. Arbeta med frågor i grupp och enskilt.

Texttypen biografi -genretypiska drag och exempeltext 

Genomgång hur man hanterar källor och källhänvisar.

Eget arbete med veckans uppgift.

 

Fredag

Förberedelse inför redovisningar.

Redovisningar av ”Människor som utmanar”.

Reflektion kring veckan och uppdraget (Människor som utmanar och Vänliga veckan)

Uppgifter

 • Utvärdera veckan

 • Det osynliga barnet

 • Redovisa om en person som utmanat

 • Skicka vidare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska v 3-7 Medmänniska

F
E
C
A
Skriftliga reflektioner om texter och filmer
Insats krävs
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och filmer.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i texter och filmer.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter och filmer.
Muntlig presentation
Insats krävs
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Källhänvisningar
Insats krävs
Presentationen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Presentationen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Presentationen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.