Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 2020: Algebra

Skapad 2020-01-08 15:34 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
I detta kapitel behandlas det matematiska området Algebra. Vi kommer tillsammans att lära oss mer om variabler och användning av algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Innehåll

Förmågor i fokus

 • Problemlösning 
 • Metod-beräkna 
 • Begrepp
 • Resonera 
 • Kommunicera-visa

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Praktiska moment 
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Problemlösning
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Provbedömning

Vad du ska kunna (efter avslutat område):

 • Problemlösning
 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Använda dig av aktuella begrepp och se sambandet mellan dessa.
 • Resonera kring innehållet
 • Metoder för att:Beräkna omkrets, area, begränsningsarea och volym.Enhetsomvandla

 

1.               Aktuella begrepp

 • algebraiska uttryck
 • variabel
 • mönster
 • differens
 • förenkling
 • parentes
 • potens
 • bas
 • exponent
 • ekvation
 • balansmetoden
 • obekant tal
 • vänster led och höger led

 

Hur du får visa dina kunskaper:

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visa dina lösningar.
 • Snabbtest
 • Redovisningsuppgift
 • Diagnos/prov v.7

 Hjälpmedel: 

I och med att vi har ett nytt läromedel som heter Matematik xyz så finns det digitala hjälpmedel att ta del av. För mer information om videogenomgångar kan ni besöka deras hemsida: https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: