👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backstugan Flotten Simrishamns Förskolor - Främjande och förebyggande arbete

Skapad 2020-01-08 15:36 i Backstugans förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Innehåll

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
 • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
 • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
 • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål: 

Att genom aktivt arbete, påverka och stimulera barnen, ge förutsättningar till att utveckla deras värdegrund och värderingar.  Detta för att visa respekt för individen, stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter.  

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

 Vi är nära barnen och har få aktiviteter då vi har haft nya inskolningar hela hösten och de små barnen behöver närhet och rutiner.  Vi jobbar med Start och pratar mycket med barnen i vardagssituationer.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen visar varann respekt genom att hälsa och hjälpa varandra. Visa omtanke när någon är ledsen. Att barnen ska känna igen och förstå olika känslor.

 (Vi ser att barnen hälsar och även kramar varandra när de kommer på morgonen. Vi ser barn hjälpa när de trillat t ex, barnen hjälper även oss pedagoger med de yngsta barnen, tar dem i handen för att visa vägen t ex. )

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 Vi lyssnar och samtalar med barnen. Vi fotar, filmar och antecknar sånt som barnen säger och visar med sitt kroppsspråk samt barnens alster. 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 Vi vill skapa en grupp där barnen respekterar och accepterar varandras olikheter. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18